Pomiary elektryczne na terenie Słubic i Zielonej Góry

Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne w Słubicach, Zielonej Górze i wielu innych miejscowościach z rejonu obejmującego woj. lubuskie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne oraz przeglądy swoich instalacji elektrycznych, co ma zapobiegać ewentualnym awariom, pożarom lub porażeniom. Pomiary te w głównej mierze dotyczą:

  • skuteczności ochrony przeciwpożarowej (pomiary zerowania oraz impedancji pętli zwarcia),
  • rezystancji izolacji obwodów jednofazowych i trójfazowych,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • rezystancji uziomów instalacji odgromowej.

Przy okazji pomiarów dokonuje się także przeglądu instalacji oraz jej elementów składowych pod kątem ich stanu technicznego.

Pomiary elektryczne