Montaż i wymiana instalacji elektrycznej
Montaż i modernizacja tablic rozdzielczych
Instalacje oświetlenia ogrodowego
Montaż rozdzielni
Modernizacje i usuwanie usterek
Montaż płyt indukcyjnych, elektrycznych
Instalacja dla elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego